{{headers[selectedLogin]}}


Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19

Утас: +976 11 311914, 7010 0261, 7010 0263
Факс: +976 11 311944
Имэйл: info@tdbcapital.mn

Үнэт цаасны данс нээх
Данс нээхэд бүрдүүлэх материал
Монгол улсын иргэн
 • Данс нээлгэх хүсэлт /Компаниас батлагдсан маягтын дагуу/
 • Иргэний үнэмлэх
Насанд хүрээгүй хүүхэд
 • Данс нээлгэх хүсэлт /Компаниас батлагдсан маягтын дагуу/
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Төлөөлсөн этгээдийн иргэний үнэмлэх
 • 16 нас хүрсэн бол хүүхдийн иргэний үнэмлэх
Гадаадын иргэн
 • Данс нээлгэх хүсэлт /Компаниас батлагдсан маягтын дагуу/
 • Гадаад паспорт
 • Монгол улсад оршин суух үнэмлэх
Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд
 • Данс нээлгэх  хүсэлт /Албан тоотоор/ - 4 хувь
 • Байгууллагын данс нээлгэх хүсэлт /Компаниас батлагдсан маягтын дагуу/ - 2 хувь
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /Гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол “Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ХК эсхүл ХХК” гэж тэмдэглэл хийгдсэн байх/ - 2 хувь
 • Улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлсэн дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар - 2 хувь
 • Дансан дахь хөрөнгийг захиран зарцуулах,гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийг томилсон тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн эх хувь - 4 хувь
 • Дансан дах хөрөнгийг захиран зарцуулах албан тушаалтны нотариатаар гэрчлүүлсэн баталгаат гарын үсгийн маягт, тамга тэмдгийн дардас /Компаниас маягтыг авах/ - 4 хувь
 • Дансан дахь хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн бичиг баримт
Монгол улсад бүртгэгдээгүй гадаадын хуулийн этгээд
 • Данс нээлгэх  хүсэлт /Албан тоотоор/ - 4 хувь
 • Байгууллагын данс нээлгэх хүсэлт /Компаниас батлагдсан маягтын дагуу/ - 2 хувь
 • Компанийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар болон англи, монгол хэл дээр нотариатаар гэрчлүүлсэн хөрвүүлгийн хамт / - 2 хувь
 • Компанийн дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /Монгол хэл дээрхи баталгаат орчуулгын хамт/ - 2 хувь
 • Дансан дахь хөрөнгийг захиран зарцуулах,гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийг томилсон тухай ТУЗ, эсхүл ХНХ-ын шийдвэрийн эх хувь /Англиас өөр хэл дээр бол англи, монгол хэл дээр - 4 хувь
 • Дансан дах хөрөнгийг захиран зарцуулах албан тушаалтны баталгаат гарын үсгийн маяг, тамга тэмдгийн дардас /Нотариатаар гэрчлүүлсэн/ - 4 хувь
 • Дансан дахь хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн бичиг баримт
 • Хуулийн этгээдийг бүртгэсэн улсын бүртгэлийн байгууллагаас олгосон дэлгэрэнгүй лавлагаа - 2 хувь
 • Тухайн хуулийн этгээдийн талаарх мэдээллийг Монгол улсын татварын байгууллагад мэдээлэх эрхийг  Kомпанид олгосон дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхтэй этгээдийн гарын үсэг зурсан албан бичиг эсхүл шийдвэр - 2 хувь 
 • Хэрэв тухайн хуулийн этгээдийн 10 буюу түүнээс дээш хувийг АНУ-ын иргэн эсхүл хуулийн этгээд эзэмшиж байгаа бол тухайн АНУ-ын иргэн, хуулийн этгээд бүрээр бөглүүлсэн маягт, тухайн иргэн, хуулийн этгээдийн эрх барих албан тушаалтны иргэний үнэмлэхийг апостил гэрчилгээ эсхүл Монгол улсын тухайн улс дахь дипломат төлөөлөгчийн газрын нотариатын үүрэг гүйцэтгэх эрх бүхий этгээдээр гэрчлүүлсэн хувь - 2 хувь 
Интерактив хөтөч

Хөрөнгийн зах зээлд оролцох сонирхолтой иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд брокерын компанид үнэт цаасны дансаа нээлгэн Монголын хөрөнгийн бирж дээр нээлттэй арилжаалагдаж буй үнэт цаасны арилжаанд оролцох боломжтой.  

Та үнэт цаасны компани дээр өөрийн биеээр хүрэлцэн ирж үнэт цаасны дансаа нээлгэх бөгөөд үйлчилгээг илүү түргэн шуурхай авахыг хүсвэл өөрийн биеээр ирэхээс өмнө данс нээх онлайн хүсэлтийг бөглөн бидэнд илгээнэ үү.       

Үнэт цаасны данс нээх


Иргэний данс нээх хүсэлт
Оршин сууж байсан хаяг Оршин суусан хугацаа


Овог нэр Төрсөн огноо Мэргэжил
Овог нэр Албан тушаал Хамаарал

Харилцагч та нууцлалаа чандлан хадгална уу. Бусдад задруулснаас болж гарсан хохирлыг компани хариуцахгүй болно.

Хүүхдийн данс нээх хүсэлт


Харилцагч та нууцлалаа чандлан хадгална уу. Бусдад задруулснаас болж гарсан хохирлыг компани хариуцахгүй болно.

Байгууллагын данс нээх хүсэлт


Хаяг ХугацааХувьцаа эзэмшигчийн нэр Харъяалагдах улс Хувь

Овог нэр Албан тушаал Хамаарал

Овог нэр Албан тушаал Хамаарал

Харилцагч та нууцлалаа чандлан хадгална уу. Бусдад задруулснаас болж гарсан хохирлыг компани хариуцахгүй болно.