{{headers[selectedLogin]}}


14210 Peace Avenue 19, Sukhbaatar District, 1st khoroo, Ulaanbaatar, Mongolia

Phone number: +976 11 311914, 7010 0261, 7010 0263
Fax: +976 11 311944
E-mail: info@tdbcapital.mn
ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН ХУВААРИЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН ХУВААРИЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Монголын хөрөнгийн биржид шинээр бүртгэгдсэн анхны хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сан болох "Үндэсний хувьчлалын сан"-гийн нэгж эрхийн анхдагч зах зээлийн худалдан авах захиалгыг Монголын хөрөнгийн биржийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан 2020 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10:00-16:00 цагийн хооронд хүлээн авахаар боллоо. 

Нэгж эрхийн 50 хүртэлх хувийг үнэт цаас гаргагчаас тодорхойлсон стратегийн хөрөнгө оруулагч нарт санал болгох бөгөөд үлдсэн хувийг олон нийтэд арилжаалахаар болсон байна.

Олон нийтэд арилжаалах нэгж эрхийн худалдан авах захиалгын дүн нийлүүлэлтийн хэмжээнээс давсан тохиолдолд 500,000 төгрөг хүртэлх үнийн дүн бүхий бүх захиалгыг бүрэн биелүүлж, үлдсэн дүнд хувь тэнцүүлэн хуваарилна. 

 
Захиалгын доод хязгаар
Захиалгын дээд хязгаар
Тусгаарлах хугацаа
Нийт дүн
Олон нийт
Байхгүй
 100,000,000 төгрөг
Байхгүй
Стратегийн хөрөнгө оруулагч нарт хуваарилсны дараах дүн
Стратегийн хөрөнгө оруулагч
250,000,000 төгрөг
 500,000,000 төгрөг
6 сар
2,375,000,000 төгрөг хүртэл

Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн захиалгыг хэрхэн хуваарилах тухай "Ард менежмент" ХХК-аас ирүүлсэн төлөвлөгөөг Энд дарж үзнэ үү. 

Үнэт цаасны танилцуулгыг Энд дарж үзнэ үү.

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ


Suggested news
WEEKLY MARKET UPDATE 2020.11.02 - 11.06

Share
Other news