АРИЛЖАА

Бид харилцагчиддаа электрон арилжааны системийг ашиглан үнэт цаасны арилжаанд түргэн шуурхай, хялбар оролцох боломжийг олгодог.

Дэлгэрэнгүй >

Арилжаа 

Бид харилцагчиддаа электрон арилжааны системийг ашиглан үнэт цаасны арилжаанд түргэн шуурхай, хялбар оролцох боломжийг олгодог.  

Харилцагч нь Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны системтэй шууд холбогдсон арилжааны систем бүхий интернэт үйлчилгээг ашиглан хамгийн түргэн, цаг хугацааны хоцрогдолгүй үнэт цаасны арилжаанд оролцох боломжтой.