СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭ

Дэлгэрэнгүй >

Судалгаа 

Манай хамт олон хөрөнгө оруулагчиддаа макро эдийн засаг, өнөөгийн зах зээлийн нөхцөл байдал, цаашдын чиг хандлага болон эдийн засгийн гол салбаруудын судалгаа, шинжилгээг нарийн нягт, боловсронгуй хийж хүргэдэг.

Үнэт цаасны судалгаа

Бид зах зээлийн судалгаа, шинжилгээг дараах байдлаар гаргаж хөрөнгө оруулагчдад хүргэж байна.

  • Макро эдийн засгийн судалгаа
  • Салбарын судалгаа
  • Дотоодын болон олон улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын судалгаа
  • Зах зээлийн 7 хоногийн тойм
  • Өдрийн арилжааны хураангуй

Макро судалгаа


Манай судалгааны баг нь дотоодын эдийн засгийн чиг хандлага, түүнчлэн төрөөс гаргасан бодлого шийдвэр, түүнтэй үялдуулан гарах зах зээлийн нөхцөл байдал, цаг үеийн бодит мэдээлэл дээр үндэслэн шинжилгээ, судалгааг хийж гүйцэтгэдэг.